Přeměňte data v obchodní výsledky pomocí HPE Aruba ESP

Seznamte se s první průmyslovou platformou založenou na umělé inteligenci, která sjednocuje a automatizuje správu firemní sítě i zvyšuje její bezpečnost. Na podnikové síti se generuje čím dál více dat a to přináší nové výzvy.

Nové výzvy pro správu podnikové sítě

Na síti se generuje čím dál více dat. Pro vaši společnost to sice vytváří nové příležitosti, ale i nové výzvy pro správu IT. Když více dat, tak i více nástrojů a tím se zpomaluje řešení problémů. 

Odstranění všech problémů v síti může zabrat až 70% času vašich IT specialistů, jelikož zabezpečení a sledování všech zařízení je obtížné, a náklady nám jen rostou ...

Využijte potenciál a výhody HPE Aruba ESP

Pro správce sítě je "vysvobozením" mít jediný operační model napříč infrastrukturou . Pro provádění každodenních operací již nemusejí žonglovat s půl tuctem nástrojů, kopírováním a vkládáním informací z jednoho do druhého. HPE Aruba ESP sjednocuje všechny síťové domény (kabelové, bezdrátové a WAN) a všechna umístění.na jednu sjednocenou platformu.

SÍŤ SE STÁVÁ:

 • Unifikovaná - získejte kontextovou viditelnost a lehce a efektivně ovládejte všechny domény. Aruba Unified Infrastructure zjednodušuje a vylepšuje IT operace pomocí cloudového nativního obrazu pro WLAN, LAN a SD-WAN napříč areály, pobočkami, datovými centry a vzdálenými pracovníky.
   
 • Automatizovaná s umělou inteligencí - Automaticky sledujte a opravujte své Wi-Fi, kabelové a SD-WAN prostředí pomocí Aruba AIOps. Díky nashromážděným získaným datovým bodům můžete předvídat a řešit problémy dříve, než se dotknout samotných uživatelů. Zkrátíte dobu řešení problémů až o 90% a zvýšíte kapacitu sítě až o 25%.
   
 • Bezpečná - Zvyšte jednoduše ochranu sítě. Aruba ESP s Zero Trust Security poskytuje kompexní sadu funkcí jako je viditelnost, kontrola a vymáhání řešení tak, aby splňovaly požadavky decentralizované síťové infrastruktury.
   
 • K dispozici jako služba - s flexibilními možnostmi spotřeby a financování. Můžete tak reagovat dle potřeby a snadno nasazovat nejnovější síťové technologie.

Převeďte data na obchodní výsledky

 • Analyzujte a jednejte - Nechejte promluvit umělou intelienci a automatizaci, která vám doporučí s přesností přes 95%, jak optimalizovat svou síť, aniž byste museli plavat mořem informací.
   
 • Chraňte - Použijte osvědčené postupy Zero Trust Security proti hrozbám založených na zařízeních a internetu. Ochraňte svou společnost, informace o zákaznících, pacientech, obchodních partnerech v bezpečí,omezením přístupu k síti na základě rolí, zásad a podrobných informací o profilu zařízení.
   
 • Připojte - Sjednocujte užitele a zařízení napříč celým prostředím. Usnadněte identifikace a ovládání zařízení v síti, abyste se mohli soustředit na poskytování nejlepších uživatelských zkušeností.

Máte zájem o více informací?

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu: Jaroslav Vazač, jaroslav.vazac@autocont.cz. Případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Chcete více informací?