Síť, o které nevíte. Cisco Meraki s cloud správou a našimi službami.

Stále více lidí ve vaší organizaci si určitě uvědomuje, že v dnešní době mobility, vzdáleného přístupu a stále více rozšířujícímu se využívání cloudouvých aplikací se síť stala nejkritičtějším bodem podnikové infrastruktury. 

Jakou chtít dnes firemní síť?

Bez funkční sítě dnes firma prakticky „stojí“. Tradičně od firemní sítě především požadujeme spolehlivost a rychlost, ale dnes také kvůli kybernetickým hrozbám i vysokou firemní bezpečnost. Zároveň je nyní i důležitá připravenost na technologické změny či změny v organizaci a schopnost průběžnou správu řešit rychle a hlavně ekonomicky.

Líbila by se vám síť s výše uvedenými vlastnostmi, která by byla vašimi IT specialisty spravovatelná jednoduše s jedním nástrojem, vzdáleně v jakékoliv lokalitě a tedy s úsporou provozních nákladů? Nebo chcete mít infrastrukturu sítě postavenou na platformě, která umožní poskytovat spolehlivé, rychlé a ekonomické provozní a servisní služby externímu dodavateli? Případně, umíte si představit, že celou firemní síť a její bezpečnost si pořídíte a necháte provozovat formou služby? Speciální Cisco řešení a AUTOCONT služby vám takovou věc mohou nabídnout s velmi zajímavými finančními podmínkami. A to v situaci, kdy potřebujete inovovat celou podnikovou síť a nebo jen její části (přepínače, wifi, bezpečnost).

Tradiční vývoj síťových zařízení

Tradiční síťová zařízení jsou zaměřena na jeden jediný účel, k němuž dané zařízení bude v síti určeno. V síti zákazníka sice tato zařízení pracují dobře, ale jen, pokud je jejich nastavení průběžně a hlavně společně udržováno – pokud se mění s tím, jak se mění síťový provoz nebo jeho charakter. V praxi je údržba dost složitá a nákladná, probíhá jen díky správcům s vysokou kvalifikací a aktuálními znalostmi dané sítě, proto musejí mít trvalý přehled nad děním v síti a jen tehdy jsou schopni konfiguraci všech dotčených zařízení uzpůsobovat aktuálním potřebám. Čas takto věnovaný údržbě je pak úměrný velikosti sítě a počtu a typu v ní instalovaných prvků.

Koncept Cisco Meraki je jiný

Na počátku vývoje nebylo zařízení, nýbrž software, a to v podobě cloudové služby! Služby pro snadnou a přesto vysoce efektivní správu, jejíž součástí je vše potřebné. Je jedním nástrojem správy i vizualizace provozních dat a umí pracovat s identitou nejen aplikace, ale též každého připojeného uživatele.

Ani HW aktivní prvky Cisco Meraki řešení nejsou shodné s tradičními. Jejich výkonnost plně odpovídá nárokům cloudové služby, do níž navíc přináší rozšířený bezpečnostní aspekt. U Wi-Fi vysílače řady Meraki MR nejde o běžné dvou-radiové uspořádání, je zde třetí rádio, které se stará výhradně o monitorování média a jeho bezpečné použití. Krom toho je zde ještě BLE rádio. Veškerý hardware je sice navázaný na cloudovou službu, ale případné výpadky spojení s ní nemají žádný negativní dopad na provoz. Dokonce ani chyba administrátora, která by způsobila výpadek spojení se službou v cloudu, nijak neovlivní provoz. Jde opravdu o velice spolehlivý hardware.

Když se řekne Meraki

Základ ekosystému Cisco Meraki dnes tvoří tři základní technologické pilíře. Bezpečnostní brány, ethernet přepínače a wifi prvky. V každém pilíři může zákazník najít odpovídající velikostní typy prvků svému záměru - od malých pobočkových zařízení až po pokročilé campus prvky s vysokou dostupností komponent i celků. V nabídce Cisco Meraki jsou i další produktové vertikály – zejména System Manager pro správu mobilních zařízení a smart-video CCTV řešení. Všechny vertikály jsou vzájemně pro-integrovány a tak lze sestavit zajímavé scénáře a podmínky provozu či spolupráce.
 

  • Jednoduchost - se prolíná celým světem Cisco Meraki a je jedním z pilířů celého řešení. Nejde přitom jen o to, jak něco nastavit. Jde o spolupracující zařízení mezi sebou, kdy se využívá vzájemné synergie a uchopení sítě jako viditelného celku.
  • Bezpečnost  - by už dnes neměla být jen doménou hraničních prvků, bezpečnostních bran. Prosazování bezpečnosti musí být v celé ploše a pro nastavení podmínek komunikace např. s provozními servery a jejich aplikacemi, je nutné tyto podmínky dále navázat na identitu uživatele.
  • Jednotná správa - jde o ekosystém spolupracujících zařízení, jež se sbíhají v rozhraní cloudové služby, kde mají společnou konfiguraci. Je opravdu málo technologií, kde komplexní řešení pro všechny potřeby podnikové sítě dokážeme postavit s jedním monitoringem a nástrojem pro správu.​

Hardware budící důvěru

Do naší speciální nabídky jsme vybrali produktové řady Cisco Meraki, které naši specialisté považují za nejvhodnější  pro patřičný typ nasazení i velikost uvažovaných organizací.

Bezpečnostní brány Meraki MX - zařízení pro zabezpečení Cisco Meraki lze nasadit během několika minut, pomocí šablon synchronizovat nastavení zabezpečení na mnoha místech najednou.Intuitivní webový řídicí panel řešení Meraki umožňuje bezpečně propojit pobočky na několik kliknutí. V naší speciální nabídce preferujeme řady Cisco Meraki MX 64, 84 a 100. Detaily v produktlistu.

Ethernetové přepínače Meraki MS - přepínače Cisco Meraki na přístupové a agregační vrstvě poskytují základ pro sítě každé velikosti a kombinují zabezpečený, škálovatelný, robustní výkon s elegantním a intuitivním prostředím pro správu. V našich speciálních řešeních preferujeme řady Cisco Meraki MS 120 a 225. Detaily v produklistu.

Bezdrátové sítě Meraki MR - přístupové body Cisco Meraki jsou sestavovány z nejkvalitnějších komponent a pečlivě optimalizovány pro vytvoření bezproblémového uživatelského prostředí. Výsledkem jsou rychlá připojení, vynikající uživatelská kapacita, větší pokrytí a méně žádostí o podporu. Níže nabízíme především řady Cisco Meraki MR 33 a 42. Detaily v produktlistu.

Software pro správu v cloudu

Cisco Meraki je především služba až poté hardware. Je tedy logické i nutné zároveň, že služba je licencovaná. Zákazník si ji může pořídit na období 1, 3, 5, 7 až 10 let. Z naší zkušenosti doporučujeme pro síťovou infrastrukturu 5 a více let. Součástí licence je záruka zařízení i zajištění chodu cloud služby. Platit za takovou službu se může na první pohled jevit, jako zbytečně vynakládané prostředky, když jiná řešení takovou službu nepotřebují. Ano, ale také takovou ani nedisponují. Je třeba si uvědomit, že se službou nepotřebuji dedikovat výkon a mé prostředky pro provoz management a dohledových nástrojů. Nemusím takové nástroje ani kupovat a udržovat, ani dále rozvíjet.

Licencování je ve stylu Cisco Meraki, tedy maximálně jednoduché, zákazník si vybírá jen z délky jejího trvání. Výjimkou jsou brány, kde je na výběr ze dvou typů základní a pokročilé licence. Pokročilá v sobě obsahuje veškeré myslitelné filtrační a inspekční metody. Licence se vždy kupuje spolu s aktivním prvkem kromě případů samotného prodloužení licence. Je to proto, že v licenci je zahrnuto i záruční zajištění daného prvku. Jinými slovy, po celou dobu trvání předplatného je prvek kryt zárukou včetně výměny vadného kusu (NBD).

Navazující služby AUTOCONT

Pro nasazení řešení Cisco Meraki se můžete spolehnout na kvalitní implementační služby specialistů AUTOCONT, a to od analýzy stavu a návrhu architektury, začlenění do prostředí zákazníka a vzdálené konfigurace prvků až po předání do provozu s vytvořenou dokumentací.

Nástroje Cisco Meraki pro monitoring a management sítě zákazníka jsou ale začleněny i do dohledového centra AUTOCONT s poskytnutím proaktivní provozní služby monitoringu a odstranění problémů v režimu 9x5 s reakcí do 4 hodin a případnou opravou hw v pracovních dnech. Rozšířená možnost služby nabízí režim 24x7 či celkový pokročilý bezpečnostní dohled specialistů AC SOC.

Speciální nabídka pro investici do vlastní sítě

Pro potřeby různě velkých zákazníků (50, 100 a 200 uživatelů IT a případně větší) máme připraveny velmi zajímavé speciální ceny pro přehledné startovací balíčky v případě, že potřebujete ucelené síťové řešení pro bezpečnostní brány, ethernet přepínače i prvky bezdrátových sítí nebo některou z daných částí. Ceny ucelené dodávky řešení hw a cloud management software včetně implementačních služeb po dobu pěti let poskytneme od 160.000 Kč v případě jednorázové investice.

V ceně našeho řešení jsou i proaktivní provozní služby monitoringu a odstranění problémů na 3 měsíce zdarma (na zkoušku a otestování) v režimu 9x5 s reakcí do 4 hodin a případnou opravou hw v pracovních dnech. V případě ověření užitečnosti, jsou tyto služby v dalším období měsíčně fakturovány a je možné je rozšířit na služby v režimu 24x7 či o pokročilý bezpečnostní dohled (AC SOC). Investice jak u řešení pro 50, 100 či 200 uživatelů do rychlé, spolehlivé a bezpečné firemní sítě s hardwarem a cloud management softwarem včetně instalace na 5 let se pohybuje v rovině nákladů 65 – 75 Kč měsíčně na uživatele.

Speciální nabídka pro provoz firemní sítě formou služby

Pro tento model, pokud ho zákazník preferuje, jsou Cisco Meraki řešení a AUTOCONT implementační a provozní služby jako stvořené. V případě zájmu o takové pořízení sítě a implementaci ve formě měsíční platby na 5 let začínají fakturace na částce 3.000 Kč měsíčně. Nad rámec toho si pak můžete vybrat provozní služby AUTOCONT v režimu 9x5, 24x7 či navíc pokročilý bezpečnostní dohled.

Zákaznická reference

Inspirujte se, jak dané řešení zvýšilo bezpečnost a zjednodušilo nasazení, provoz a správu firemní sítě u jednoho z našich zákazníků s několika pobočkami - v ČR, Irsku a USA. Případovou studii najdete zde a videoreferenci si můžete prohlédnout níže. 

Máte zájem o více informací?

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu: Jaroslav Vazač, jaroslav.vazac@autocont.cz. Případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.
Chcete více informací?