Struktura společnosti

AUTOCONT je akciová společnost založená v roce 1990 s identifikačním číslem 04308697 a sídlem na adrese Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, Česká republika. Základní kapitál je 11 000 000 Kč. Společnost je členěna do tří Business Unit, opírá se o silné geografické pokrytí trhu.

MM Business Unit

Tato část společnosti AUTOCONT je zaměřena na práci se středně velkými a menšími zákazníky. Nabízí primárně IT infrastrukturu, firemní aplikace, podporu firemních procesů, péči o uživatele a bezpečnost IT. Tam, kde to dává smysl je schopna kompletního převzetí odpovědnosti za fungování celého IT u zákazníka. Majitelům a vedení našich zákazníků zajistí spolehlivé fungování IT za přiměřené náklady. IT manažerům může být poradcem, konzultantem či technickým specialistou pro oblasti, které je třeba díky situaci ve firmě řešit. 

EBS Business Unit

Tato část společnosti AUTOCONT je zaměřena na realizaci komplexních projektů u velkých zákazníků. Má k tomu i přizpůsobenou strukturu několika odborně zaměřených divizí.

  •  Divize CIT - Corporate IT Infrastructure (ředitel: Jan Slezák)
  •  Divize DCS - DataSpring Cloud Services (ředitel: Marek Chmiel)
  •  Divize ITSM - Information Technologies Service Management (ředitel: Michal Holešovský)

PAS Business Unit

Tato část společnosti AUTOCONT se soustřeďuje na implementaci a podporu podnikových informačních systémů Microsoft Dynamics. Velmi důležitou oblastí svázanou s touto problematikou se stávají řešení kolem práce s daty a Business Intelligence, weby, portály a e-commerce. Mnohaleté zkušenosti AUTOCONT specialistů vedly i k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíle projektů spojené s informačními systémy: zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost, dosáhnout úspor nákladů i vyšších výnosů. 

Regionální centra

Regionální centra jsou jednou z našich klíčových konkurenčních výhod. Umožňují nám efektivně zprostředkovat celou nabídku řešení a služeb společnosti všem zákazníkům po celé České republice. Díky dlouhodobému místnímu působení, znalosti regionu, firem a lidí na jedné straně a znalosti naší nabídky a vnitřní struktury AUTOCONTu na straně druhé jsme schopni rychle reagovat na aktuální potřeby našich zákazníků.

Regionální centra disponují týmem zkušených obchodníků, z nichž mnozí se specializují na určité oblasti. Navíc jsou kdykoli schopna získat obchodní a technickou podporu z jakékoli další části AUTOCONTu. Struktura regionálních center odpovídá struktuře krajů České republiky, zde naleznete kontakty na  jednotlivá zastoupení. 

Chcete více informací?