Outsourcing správy serverů a sítí

Cílem služby je zajištění bezpečného a spolehlivého provozu klíčové části IT infrastruktury nezbytné pro zajištění informační podpory podnikatelských aktivit zákazníka.

Přínosy

Přínosy jsou především možnost předání majetku a případné převedení lidských zdrojů, zprůhlednění a optimalizace nákladů na provoz IT a možnost jejich plánování. Také garance kvalitativních parametrů služeb typu dostupnost, maximální doba výpadku, doba odezvy atd. Důležité je zajištění přesného přehledu o úrovni poskytovaných služeb a možnost jejich řízení dle podnikatelských potřeb

Efektivita, bezpečnost

Náklady jsou snižovány také prostřednictvím implementace nástrojů zvyšujících efektivitu poskytování služeb. Data jsou zabezpečena proti poškození i odcizení na systémové a provozní úrovni.

Chcete více informací?