AC PORTÁL PRO ŠKOLY s využitím Microsoft 365 / Office 365

Mějte přehled všech informací z provozu školy i potřebné dokumenty na jednom místě. Získejte prostor, kde se s nimi všichni mohou seznámit, ale pověření zaměstnanci tyto informace mohou tvořit, aktualizovat a schvalovat . 

Proč jsme řešení vytvořili

S nástupem moderních informačních technologií a cloudových softwarových produktů se objevují platformy pro podporu práce v organizaci, podporu výuky a distanční výuky a podporu práce z domu.

Využití těchto platforem a nástrojů v organizacích je často jen sporadické a není to o ceně za tyto nástroje, ale o znalostech použití tak, aby to mělo praktické přínosy pro postupy a procesy dané organizace. Tato oblast bývá tím nejsložitějším krokem, pro skutečně smyslupné využití nových technologií dnešní doby. Proto jsme pro postupy a procesy školy vytvořili řešení AC Portál pro školy.

Co nabízíme

Jde o webovou aplikaci, kde se ukládají dokumenty a informace a která obsahuje moduly pro podporu práce na základních a středních školách.

Řešení je postaveno na platformě Microsoft 365 - SharePoint Online, vše se zabezpečeným přístupem z internetového prohlížeče nebo mobilu.Bylo vytvořeno na míru potřebám škol, jako hotové řešení připravené k nasazení.

Portálová platforma, na které je naše řešení vytvořeno, je součástí všech plánů Microsoft 365 / Office 365 A1 (zdarma) a vyšších. Tedy řešení je dostupné pro každou školu.

AC Portál pro školy a jeho koncept

Při tvorbě koncepce řešení jsme zohlednili i to, že ve školách existuje i jiná činnost než čistě výuka. Je to příprava výuky, organizační záležitosti, provozní a technické zázemí a další činnosti. Vycházeli jsme z praktických zkušeností a četné komunikace se školami o jejich potřebách. 

Vytvořili jsme rozcestník s odkazy na další stránky a služby. Součástí je i aplikace pro porady a zápůjčky. Obsahuje zabezpečené jedno místo pro SVP. Většina škol má Microsoft 365 pro EDU, proto jsme využili to, co ve většině škol je již k dispozici, nebo je zvažováno. Vše je zabaleno do "krabice", s možností úpravy dle individuálních potřeb a za dostupnou cenu. Vše je tedy připraveno k okamžitému použití.

Nástroje pro vaše potřeby

Pokud se rozhodnete používat naše řešení, získáte nástroj pro efektivní zvládnutí níže uvedených oblastí potřeb v digitální podobě.

Porady

 • umožňují přehledné uspořádání zápisů z porad, včetně účastníků porady a příloh 
 • typy porad - provozní, pedagogické, porady sdružení a komisí 

Směrnice 

 • jsou založeny na skupinách uživatelů, s možností kontroly stavu seznámení uživatelů, včetně exportu seznamu seznámených / neseznámených s obsahem směrnice
 • je členěno na vytváření směrnic, školní řád a plán, další dokumenty 

 Vzdělávací plán IVP 

 • Dokumentace
 • Evidence individuálních studijních plánů 

Provozní aplikace 

 • Žádanky a požadavky na IT a školníka - mobilní aplikace PowerApps umožňuje zaměstnancům přijímat požadavky z mobilního telefonu
 • Rezervace – aplikace PowerApps s kalendářem umožňuje rezervaci místností či zařízení s prevencí konfliktních rezervací
 • Výkazy práce - úložiště pro výkazy učitelů s možností exportu dat (např. do Excelu), jednotlivé výkazy nejsou viditelné pro ostatní zaměstnance s výjimkou vedení školy 

 Ostatní 

 • Žákovský parlament - prostor pro zástupce studentů (archív zápisů ze zasedání parlamentu, sekci lze nasdílet studentům, aniž by tím získali přístup do ostatních částí intranetu)
 • Odkazy, Informace a novinky 

Přínosy

 • úspora času a lidských zdrojů
 • zlepšení organizace práce
 • efektivní procesy pro práci s dokumenty
 • kontrola postupů a činností
 • nebo jen zkrátka mít věci na jednom místě
Chcete více informací?