Electronic services in MS AZURE for the Ministry of the Interior of the Czech Republic

The solution Citizens Portal provides the possibility of central access to national electronic services. With the combination of eID cards, it comes to a real start of the public administration's digital transformation. 

Customer profile

Implementation 2018

S nasazením moderního řešení Portálu občana dochází ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy. Koncoví uživatelé získávají v podobě portálu centrální přístup k elektronickým službám státu odkudkoli a kdykoli online.

Roman Vrba

Ministerstvo vnitra ČR

Initial situation and project goals

Řešení Portálu občana bylo vytvořeno s cílem naplnění základních cílů strategie eGovernmentu České republiky, a to vytvořením jednotného místa pro přístup k elektronickým službám státu. Jedná se o klíčový projekt digitální transformace veřejné správy v České republice a projekt naplňující základní premisy v podobě zjednodušení a usnadnění přístupu občana ke službám veřejné správy.

Cílem řešení Portálu občana je stát se pro koncového uživatele jediným přístupovým bodem k širokému spektru služeb veřejné správy. Zároveň je portál klíčovým integračním prvkem, zastřešujícím dosavadní a plánované projekty elektronizace státní správy v podobě individuálních informačních systémů. Portál občana je rovněž úzce provázán s eObčankou, Datovými schránkami, Základními registry a integrační sběrnicí eGSB ad.

Benefits

 • Centrální bod pro přístup občana k elektronickým službám státu
 • Dostupnost kdekoli a kdykoli online
 • Provázanost s eObčankou, Datovými schránkami, Základními registry, eGSB
 • Využití komplexních integračních přístupů - zastřešení projektů elektronizace státní správy
 • Výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení
 • Využítí cloudových technologií hybridního cloudu (MS Azure) umožňujících rychlé nasazování nových releasů a škálování výkonu
 • Otevřená platforma umožňující v budoucnu občanům zabezpečeně a s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce i s orgány EU.

Description of the solution

Řešení Portálu občana bylo od počátku navrženo a implementováno v kontextu požadavku vytvořit výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení. Toho se podařilo efektivně docílit zejména díky využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft.

Celé řešení je postaveno a provozováno na principu tzv. hybridního cloudu (na MS Azure). Technologie MS Azure otevřela rovněž cestu pro využití open-source technologií Docker (technologie pro nasazování aplikací v podobě soběstačných kontejnerů) a Kubernetes (open-source nástroj pro orchestraci kontejnerů). Samotný portál je vyvinut v ASP. NET Core a využívá komplexních integračních přístupů, které společnost AUTOCONT a.s. využila např. v projektech jako je ISZR (Informační systém základních registrů) či eGSB (eGon Service Bus), klíčových integračních projektech ve veřejné správě.

Svým konceptem a rozsahem se jedná o unikátní projekt se značným pozitivním dopadem na zlepšení využívání digitálních služeb a zpřístupnění těchto služeb pro každého občana ČR, klíčový projekt celkové digitální transformace veřejné správy ČR a rovněž technologicky unikátní projekt za využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft v provazbě na open-source řešení.

Ministerstvo vnitra ČR spustilo Portál občana do ostrého provozu dne 8.7.2018 a průběžně jsou přidávány nové služby. V budoucnu budou mít občané přes Portál občana možnost zabezpečeně komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce i s orgány EU. Bude zde možné vyřídit vše potřebné jak na počítači, tak pomocí mobilní aplikace.

Na vývoji, nasazení, provozu a rozvoji se kromě společnosti AUTOCONT a.s. podíleli Národní agentura pro komunikační a informační technologie s.p. a Asseco Central Europe, a.s.

Used technologies

 • MS Azure platform (hybrid cloud set-up)
 • MS Azure Container registry - využití open-source Docker
 • MS Azure Kubernetes Service - využití open-source Kubernetes
 • MS Azure SQL Server
 • MS Azure Key Vault
 • MS Visual Studio Team Services ASP .NET Core
Do you want more information?