Comprehensive solutions for transport and logistics for O.K.Trans Praha spol. s r.o.

For the truck transport customer, we implemented the AC Transport solution to connect all systems and records into one ERP system and use BI to be able to monitor, evaluate and develop the operation in the required direction.

Customer profile

Implementation 2015

Řešení AC Transport jsme spolu se společností AutoCont implementovali s cílem pokrýt všechny námi poskytované služby zejména v oblasti kamionové dopravy. Cílem bylo propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem. A to se nám i při neustálém vývoji daří…

Pavel Štancl

CIO ve společnosti O.K. Trans Praha spol. s r.o.

Initial situation and project goals

Společnost hledala strategického IT partnera, který umí poskytnout nástroje pro aktivní rozvoj, zvyšování konkurenceschopnosti a naplňování růstové strategie firmy. Velkého a stabilního IT partnera, jehož řešení zvládne specifika oboru dopravy, spedice a logistiky.

Benefits

 • Možnost podívat se na procesy ve společnosti z jiného pohledu
 • Revize a narovnání současných procesů v informačním systému
 • Zavedení nástrojů pro měření a vyhodnocení finančních i nefinančních ukazatelů výkonnosti a efektivity
 • Zefektivnění a rozvoj podnikatelské činnosti zákazníka
 • Pokrytí a provázání procesů zákazníka od obchodu, přes provoz až po manažerské výstupy
 • Zvýšení kvality služeb - jednodušší a efektivnější komunikace se zákazníkem
 • Zvýšení kvality rozhodování na úrovni manažerů firem
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Schopnost pružně reagovat na nové nebo měnící se požadavky trhu

Description of the solution

AutoCont očekávání naplnil řešením AC Transport, které propojuje ekonomické a provozní agendy dopravy, logistiky a spedice. Zároveň umožňuje uřídit operativu, detailně vyhodnotit ekonomiku dopravy a optimalizovat fungování firmy.

Řešení AC Transport je založené na technologiích Microsoft Dynamics NAV 2013, platformě AC Privátního cloudu, Office 365 a doplěno HR systémem Magma HCM a BI řešením JetReports Enterprise. Realizace zahrnovala i propojení se systémem pro sběr informací o provozu vozidel prostřednictvím mobilních aplikací.

Nasazené oborové řešení AC Transport naplnilo funkční požadavky uživatelů a současně poskytlo kvalitní základ pro průběžné zefektivnění a rozvoj podnikatelské činnosti zákazníka. Maximálně byly využity odborné zkušenosti specializovaného týmu AutoContu a také potenciál a standardní funkčnosti Microsoft Dynamics NAV.

V rámci zavádění řešení AC Transport došlo také ke komplexnímu zajištění infrastruktury a provozu s využitím AC Privátího cloudu. Řešení využívá cca 140 pracovníků (z toho 80 konkurenčních uživatelů) ve třech pracovištích zákazníka v ČR a s organizačními složkami na Slovensku a ve Španělsku. V on-line režimu vstupují data o provozních parametrech a poloze více než 300 vlastních vozidel!

Řešení AC Transport pokrylo a provázalo procesy zákazníka od obchodu, přes provoz až po manažerské výstupy. Přispěl k tomu i sběr provozních dat v terénu, komunikace s vozidly a jejich posádkou přes mobilní aplikace a zařízení ve vozidlech i propojení s mapovým a navigačním systémem pro efektivní plánování a sledování tras. Díky novému systému AC Transport jsou vedoucí pracovníci společnosti schopni dívat se na své procesy z nových úhlů a snáze tak identifikovat vhodné směry dalšího rozvoje.

Bližší informace k tomuto produktu i dalším nabízeným řešením naleznete na ACDynamics365.cz

Used technologies

 • Microsoft Dynamics NAV 2013
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft Office365
Do you want more information?