Consolidation of several data centers into one hyper converged solution for PNS

Thanks to several IT environments consolidation, the customer significantly reduced costs for IT administration. The number of operated data centers and licenses needed for infrastructure service decreased.  

Customer profile

Implementation 2020

„Dodané řešení nám především umožnilo snížit počet provozovaných datových center ze tří na jediné. Zachováním serverové virtualizační platformy se také snížily nároky na administraci celého prostředí.

Ing. Drahomír Chvoj

Ředitel IT

Initial situation and project goals

Postupným vývojem došlo k tomu, že IT infrastruktura První novinové společnosti byla rozprostřena přes celkem tři datová centra, ať už vlastní nebo provozovaná v pronájmu u klasických poskytovatelů. Správa takového prostředí nebyla jednoduchá a její náročnost na lidské zdroje, IT administrátory byla značná.

Díky slučování několika IT prostředí pod jednu „střechu“ PNS, dozrál čas k nutnosti, konsolidovat velké množství hw odlišných systémů různých výrobců. Snížit počet spravovaných zařízení a zjednodušit jejich správu tak, aby se IT administrátorům uvolnily ruce k co nejrychlejšímu řešení běžných provozních problémů uživatelů.

Hlavní cíle projektu:

 • Sjednotit rozdílné periody hw maintenance
 • Snížit počet potřebných datových center
 • Optimalizovat počet licencí
 • Zachovat platformu VMware vSphere
 • Umožnit sdílení výpočetních prostředků
 • Umožnit případný růst, ale i další konsolidaci
 • Zachovat odolnost nejdůležitějších částí IT infrastruktury proti výpadku - nesnížit dostupnost např. vrstvy datových úložišť
 • Zjednodušit administrativu provozu IT infrastruktury
 • Umožnit snadnou migraci virtuálních serverů ze všech stávajících datových center

Benefits

 • Významné snížení nákladů na administraci IT prostředí
 • Snížení počtu licencí potřebných pro provoz infrastruktury
 • Snížení počtu provozovaných datových center
 • Jednoduchá rozšiřitelnost výpočetního výkonu, ale i diskové kapacity
 • Odstranění nutnosti administrace externích diskových polí různých výrobců a FC SAN

Description of the solution

Ve všech datových centrech PNS jsme nejdříve nasadili automatizovaný nástroj pro sběr a analýzu výkonových parametrů serverů, úložišť a síťového provozu (LiveOptics společnosti DELL EMC).

Po očištění o některá data cloudového datového centra a důkladnou analýzou všech zjištěných skutečností, jsme dospěli k finální konfiguraci. K náhradě veškerého hw, potřebného pro provoz tří stávajících datových center postačily pouhé čtyři fyzické servery a dva ethernetové switche.

Servery budou mít dostatečný procesorový výkon i paměť pro běh veškerých potřebných virtuálních serverů a jako datové úložiště jsme využili interní disky v těchto serverech. Aby disková kapacita byla vysoce dostupná, vybrali jsme jeden ze světově nejrozšířenějších hyperkonvergovaných systémů běžících na platformě VMware vSphere vSAN - DELL VxRail.

Hyperkonvergence zde dosáhla všech cílů, které jsme si na počátku nastavili:

 • Došlo ke sjednocení záručních dob na veškerý hw IT infrastruktury. Počet datových center jsme snížili ze tří na jediné (nepočítáme-li DR lokalitu). Zachovali jsme administrátory dlouhodobě využívaný systém serverové virtualizace VMware vSphere, díky němu a VSANu jsme tak umožnili nejenom sdílení serverového výkonu pro všechny virtuální servery v clusteru, ale poskytli jim i vysoce dostupné, škálovatelné datové úložiště.
 • Počet nodů VxRailu lze kdykoliv plynule navyšovat a v případě potřeby i snižovat. Celá IT infrastruktura je vysoce odolná vůči jednoduchým hw závadám nejenom v serverech, ale i v datovém úložišti, podobně jako v klasické IT infrastruktuře s dvojicí midrange datových úložišť s transparentním failoverem.
 • Administrace IT prostředí se zjednodušila už jenom tím, že ze tří datových center zůstalo pouze jediné. Administrace hyperkonvergovaného systému VxRail je navíc prováděna z jediného integrovaného nástroje.

Used technologies

 • DELL EMC VxRail nody (R740XD)
 • DELL EMC Ethernet switche
Do you want more information?