OS&D System registers defects in the Hyundai Motor Manufacturing Czech production

The developed solution transfers the process of approval and monitoring of damaged parts to all participating departments' PC screens. It made the whole process clearer and eliminated product errors.

Customer profile

Implementation 2016

Společnost AutoCont přišla s vhodným řešením, jak pomocí IT technologií přenést proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Díky implementaci OS&D aplikace je možné vadnou součástku kontrolovat z různých oddělení a aktualizovat informace o vadě, a to v uživatelsky přátelském grafickém prostředí. Zároveň došlo k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Lukáš Kalman

Production Control Specialist

Initial situation and project goals

Ani společnost s tak velkým důrazem na kvalitu svých produktů a vstupů se nevyhne tomu, že se některé díly poškodí ve výrobním procesu, nebo neodpovídají očekávané kvalitě díky chybě montáže, logistiky, materiálu apod. Takovéto díly je nutné řádně evidovat, umět s nimi zacházet a procesně zvládnout jejich cestu zpět k výrobci nebo finální likvidaci.

Původní řešení využívalo papírových štítků a takto označené díly byly shromažďovány na předem stanovených místech. Toto však bylo vzhledem k nepřesnosti a plné závislosti na lidském faktoru opuštěno ve prospěch digitalizace těchto dat a jejich propojení do ERP systému a vytvoření funkčního celku OS&D (Overall Scrap and Damage). Tato aplikace slouží pro evidenci vadných nebo poškozených součástek ve výrobě a nahrazuje tak papírovou verzi této evidence.

Požadavky na systém byly:

 • Jednoduché intuitivní ovládání pro obsluhu
 • Reflektování správných postupů a procesů
 • Možnost vzdáleného náhledu na data
 • Použití moderních technologií pro maximální uživatelský komfort

Benefits

 • Přehledné grafické rozhraní
 • Eliminace chyb díky načítání čárových kódů
 • Dotykové monitory
 • Výkonná průmyslová bezdrátová čtečka čárových kódů
 • Možnost vzdáleného náhledu na data
 • Využití moderních technologií pro maximální komfort uživatele

Description of the solution

Asi nejobtížnější částí byla analýza procesů a správné nastavení všech postupů tak, aby byly srozumitelné všem uživatelům a zároveň poskytovaly jasné a komplexní informace bez nepřesností a systém byl schopen rozeznat nevalidní data.

Jedná se o řešení založené na serverové platformě MS SQL s komunikací do SAPu, kdy lze na uživatelské stanici zobrazit tenkého klienta ve webovém prohlížeči. Celé grafické rozhraní je pak maximálně přizpůsobeno dotykovému ovládání a celkovému komfortu užívání. Klíčovým prvkem je provázání velkého množství moderních technologií k dosažení maximálního přínosu pro zákazníka.

Pilířem jsou pak dotykové monitory uzpůsobené pro použití v prašném prostředí výroby v dostatečně velkém formátu, doplněné o klíčový prvek, který nahrazuje dosavadní ruční psaní, tedy tiskárnu čárových kódů, která vyplněné tagy tiskne na speciální dělenou samolepící etiketu. Aby bylo možno jednotlivé etikety jednoduše dohledat v systému, je součástí řešení také výkonná průmyslová čtečka čárových kódů, která je bezdrátová a umožňuje maximální obslužnost bez nutnosti manipulovat jednotlivými díly.

Celá aplikace je napsána v .NET 4.5 a poskytuje tak silný nástroj pro budoucí rozvoj a rozšíření. Hlavní důraz byl pak kladen na přehledné grafické rozhraní, které umožňuje uživatelům rychlou navigaci, podpořenou možností načítání jednotlivých položek pomocí čárového kódu, bez nutnosti složitého psaného záznamu, který měl sklon k chybám.

Used technologies

 • MS SQL platforma NET 4.5
Do you want more information?