Recovery of value-added infrastructure for NAFTA a.s.

The project focused on maintaining the benefits of virtual infrastructure with requirements for increased availability of the solution at a reasonable financial cost. VMware vSphere and HP disk storage were used for the project.

Customer profile

Implementation 2016

Initial situation and project goals

Zákazník využíva virtuálnu infraštruktúru už niekoľko rokov. IT oddelenie sa postupne stalo integrálnou a dôležitou súčasťou jeho podnikania a sú na neho kladené čoraz vyššie nároky. Spoľahlivosť systémov sa osvedčila v čase, a aj vďaka nim došlo k rastu ich významu a zvýšeniu závislosti na dostupnosti informácií, ktoré sú v nich uložené. Tento trend je nespochybniteľný naprieč všetkými odvetviami. Pre zachovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky do budúcnosti bol požadovaný upgrade virtualizačnej platformy vSphere ako aj upgrade diskových systémov. Cieľom bolo zabezpečiť väčšiu kapacitu a tiež prispieť k zrýchleniu systémov a de facto aplikácií. Pôvodná virtuálna infraštruktúra používala pre sieťovú komunikáciu samostatnú sieť a samostatná sieť bola vybudovaná pre komunikácie s diskovým poľom. Toto riešenie dosahovalo svoje limity, najmä v replikácii s druhou lokalitou, preto bolo potrebné uvažovať o kapacitnej rezerve pre novú infraštruktúru.

Cieľom riešenia bolo nahradiť stávajúcu infraštruktúru pri zachovaní spoľahlivosti a navýšení kapacity. Tiež bolo potrebné zachovať bezpečné uloženie informácií aj pre prípady výpadku, či zasiahnutia jedného z datacentier živelnou udalosťou. Všetky údaje zo systémov musia byť v jednom čase uložené v dvoch od seba nezávislých lokalitách bez vplyvu na chod aplikácií. Zálohovanie údajov musí byť dostatočne výkonné, aby neovplyvňovalo chod aplikácií.

Benefits

  • Vysoká dostupnosť služieb − využitie jedinečnej technológie HPE 3PAR - Remote Copy v kombinácii s Peer Persistence ako ochranu pri výpadku datacentra
  • Zvýšená bezpečnosť
  • Kópia údajov v reálnom čase v dvoch geografických lokalitách
  • Zjednodušená správa systémov
  • Integrácia diskového poľa so zálohovaním

Description of the solution

HP blade c7000 šasi boli pri upgrade doplnené o nové výkonnejšie blade servery a komunikačné moduly a boli rozdelené po jednom kuse do každej lokality. Vzhľadom na rastúce nároky na diskový systém bolo rozhodnuté riešenie postaviť na diskovom poli HPE 3PAR 8200. Pole pre pripojenie využije dedikované 8Gbit optické pripojenie a odbremení tak záťaž zo sieťových prepínačov. Zároveň sa dosiahne menšie oneskorenie v replikácii údajov medzi lokalitami. Pre automatické prepnutie v prípade výpadku data centra sa použije automatický transparentný failover, ktorý je vlastnosťou diskových polí. Za asistencie rozhodovacieho serveru v tretej lokalite sú dátové zdroje poskytované zo záložného datacentra automaticky bez zásahu administrátora. Využitým diskovým poľom je dvojica zariadení HPE 3PAR, ktoré sa vzájomne replikujú. Kapacitné disky s pomalšou odozvou sú doplnené o progresívne, SSD disky, a za pomoci funkcií ako Adaptive Optimization a Adaptive Flash Cache akcelerujú celkový výkon systému. Celá komunikácia ESX hostov s diskovými poliami sa realizuje dvojokruhovou SAN (Storage Area network). Vďaka dvojokruhovému zapojeniu, je možné vykonávať údžbu za prevádzky bez výpadku a zložitej koordinácie, ktorá je typicky potrebná pri odstávke systémov. Replikácia údajov je realizovaná využitím 4 optických vlákien, ktoré na vzdialenosť 20 km dosahujú priepustnosť na úrovni 10Gb/s.

Used technologies

VMware vSphere 6

HPE 3PAR StoreServ 8200

Do you want more information?