Online monitoring of the operation quality process in MOBIS Automotive Czech s.r.o.

This online solution increased the number of defective products and increased production efficiency. The whole process became clearer, and the actual production quality can be compared to the previous sections. 

Customer profile

Implementation 2015

Díky zavedení řešení on-line sledování kvality procesu výroby ve společnosti MOBIS, došlo ke snížení chybovosti a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil a je tak možné mít větší kontrolu nad vadami a porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Jan Matuš

Ředitel divize ESA, AutoCont CZ a.s.

Initial situation and project goals

Benefits

 • Přehledné monitorovací obrazovky
 • Možnost monitorování strojů od různých výrobců dle typů, stáří
 • Porovnávání výsledků v čase
 • Snadná dohledatelnost informací
 • Monitoring času a kvality dodání součástek
 • Možnost zobrazení zachycených chyb
 • Snížení nákladovosti výrobních procesů díky včasnému zaznamenání poruch

Description of the solution

Aplikace QWS (Quality Warning System) primárně slouží pro monitoring kvality výroby u výrobní linky. Díky tomu je možné mít aktuální přehled o vadných výrobcích, porovnávat jejich množství v čase a předcházet poruchovosti výrobní linky pomocí alarmů. Ukazatel kvality výroby je definován poměrem vadných produktů vůči všem vyrobeným produktům. Vše je přehledně zobrazeno na obrazovkách v monitorovací místnosti, obrazovky jsou rozděleny do více panelů.

Každý z jednotlivých panelů zobrazuje jiné nezávislé informace:

 • celková kvalita výroby všech výrobních linek,
 • kvalita výroby zobrazena pro jednotlivé výrobní linky zvlášť,
 • zobrazení počtu defektů za aktuální den
 • počet opravených defektů na linku.

Získávání dat pro on-line sledování výroby
Data pro zobrazení jsou získávána z primárních systémů a podle definované potřeby vizualizována. Pokud se data získávají z více systémů, je možné si v jednotlivých panelech zvolit vizualizaci dat ze všech systémů najednou nebo jen z některého z nich. Pomocí různých typů grafů je možné porovnat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům, např. data z aktuálního dne/týdne/měsíce a několika předešlých dnů/týdnů/měsíců.

Dostupná rozšíření:

 • Zobrazení konkrétních jednotlivých aktuálních zachycených chyb včetně fotografií
 • ​Zobrazování a odchytávání alarmů jednotlivých linek (okamžitá informovanost o výskytu problémů)  
 • Monitoring kvality dodávaných součástek od dodavatelů a sledování předem dohodnutých závazků (kvalita, včasnost)

Used technologies

 • MS SQL 2012
 • .Net 4.0
 • Asp.Net MVC
Do you want more information?