Presentation displays for the Dr.Max pharmacy network

Besides delivery, installation, and subsequent service, we enabled the customer to unify and fully manage the pharmacy network's distribution of marketing information from one place. 

Customer profile

Implementation 2017

AUTOCONT vnímáme jako jedinečného integrátora v oblasti služeb instalačních a následně i servisních, který se nezalekl navrhnout individuální řešení a dokonce přislíbit a samozřejmě splnit termín daný v projektu. Jednalo se o rozhodnutí, které se nám ze všech stran vyplatilo.

Daniel Lemer

Marketingový ředitel sítě lékáren Dr.Max

Initial situation and project goals

Zákazník měl zájem o sjednocení a plné řízení distribuce svých marketingových informací na všechny lékárny v ČR z jednoho místa a zároveň mít možnost rozdělení obsahu dle regionů, měst, zaměření lékáren. Oslovení zákazníků Dr.Max provádí přes tři druhy marketingového obsahu - externí a interní reklama a lokální akce, což znamená vícero druhů prezentací.

Benefits

  • Přesné zacílení na zákazníky - digitální displeje mají u zákazníků vysokou míru odezvy a převyšují tak mnoho jiných typů médií
  • Zvýšení zájmu o prodej určitých produktů
  • Posílení značky - poskytnutí aktuálních informací zákazníkům v reálném čase
  • Návratnost investic - pronájem reklamního prostoru na LCD v různých formách zobrazení v prostorech lékáren a minimalizace tištěných materiálů vede k finanční návratnosti

Description of the solution

Společnost AutoCont vybavila síť lékáren Dr.Max téměř 2 000 kusy profesionálních displejů značky Samsung určených pro zobrazení reklamy a jejich počet stále roste.

Multimediální obsah jako jsou videa nebo obrázky je distribuován vzdáleně a lze ho podle potřeby různě kombinovat a plánovat jeho zobrazení v požadovaném čase. Displeje jsou sdruženy do skupin podle místa použití - například u pokladen, ve výlohách nebo uvnitř lékárny dle jejího rozložení. Obsah je tedy možné efektivně spravovat v rámci předem vybraných skupin. Toto řešení umožňuje používat velkoformátový displej jako samostatnou jednotku a díky integrovanému čipu funguje displej jako samostatná jednotka bez nutnosti použití externího přehrávače.

Pro interiéry lékáren byly použity displeje řady DB ve velikosti 10“, 32“, 40“. Displeje jsou určeny pro provoz 16 hodin denně, 7 dní v týdnu, mají integrovaný čip pro přehrávání obsahu, disponují vysokým jasem obrazu (350cd) a je na ně poskytována 2 až 3letá záruka. Pro výlohy byly vybrány i displeje s vyšší svítivostí 700cd řady DH. Tyto displeje je navíc možné provozovat i v nepřetržitém provozu 24x7.

Z důvodu dostatečné znalosti infrastruktury zákazníka byla analýza stávajícího stavu provedena pouze na 10 vybraných lékárnách z důvodu nejdůležitějšího parametru, a to omezení konektivity do datového centra, tedy časy přenosů obsahu do jednotlivých LCD. Dle zjištění bylo následně nasazeno na cca 2 000 kusů LCD v 380 lokalitách.

Při samotném plánování realizace bylo nutné navrhnout nejvhodnější uchycení LCD v lékárnách - výroba individuálních držáků a stojanů tak, aby nenarušoval design lékáren, bezpečné umístění a uchycení pro všechna místa s ohledem na pohyb osob. Nedílnou součástí pak byl návrh a zajištění materiálu pro oddělenou datovou kabeláž a 230V.

Vlastní realizace začala v polovině října 2015 a do konce roku bylo zprovozněno 233 lékáren s celkovým počtem 1 200 kusů LCD.

V průběhu instalací se ukázala nutnost migrace a oddělení na více serverů, ale s jedním přístupem a jedním ovládáním distribuce obsahu a monitoringu stavů LCD. S tím byly spjaté i upgrady FW všech čtyřech typů LCD na již hotových lékárnách. Hlavní nutností upgradu FW bylo centrální řízení zapínání a vypínání LCD v požadovaných časech.

Na základě získaných informací a spolupráci se zahraniční podporou Samsung je AUTOCONT jedinou firmou (minimálně ve Střední Evropě), která má tak ucelené řešení obsluhy 2 000 LCD panelů z „jednoho místa“. V ČR není v současnosti větší instalace více jak 600 LCD.

Díky neustálým programovým změnám je SW Magic Info nastaven přímo na požadavky zákazníka a některé tyto podněty a zkušenosti z provozu se objevují i v nových verzích vydaných Samsungem.

Used technologies

  • LCD profi panely SAMSUNG:
  • LH10DBDPLBC/EN
  • LH32DBEPLGC/EN
  • LH40DBEPLGC/EN
  • LH40DHEPLGC/EN
  • SW MAGIC INFO Premium S
Do you want more information?