Production line control software for Valeo Compressor Europe s.r.o.

The KC59 line consists of production workplaces that ensure the production processes. The task was to connect the line stations by technological communication and develop SW to control the production process of the CSK line.

Customer profile

Implementation 2013

Initial situation and project goals

V roce 2010 řešila společnost VALEO zavedení výroby nového typu kompresoru, bylo nutno navrhnout a vybudovat novou výrobní linku s požadovanou kapacitou 800 kompresorů za směnu. Jednalo se o kompresor s označením KC59 s určením převážně do autoklimatizací. Pro splnění takového úkolu byla navržena linka, kterou centrálně řídí výrobní SW. V roce 2013 bylo rozhodnuto o rozšíření tohoto řešení o další výrobní linku pro kompresory KC92.

Benefits

Description of the solution

Linky KC59 a KC92 se skládají z výrobních pracovišť (stanic), které zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Jedná se zejména o procesy obrábění, praní, měření a montáže. Každá výrobní část linky včetně její stanice byla dodána výrobcem, zabývající se danou oblastí. Na společnosti AutoCont bylo propojení stanic linek prostřednictvím technologické komunikace Profi bus a rozšíření stávajícího softwaru pro řízení výrobního procesu linky - CSK.

CSK je navržen jako software střední vrstvy, který komunikuje se stanicemi ve výrobě prostřednictvím průmyslového standardu Profi bus. Data ze stanic jsou ukládána do databáze Microsoft SQL Server 2005. Architektura řešení je klient - server. Při rozšíření řešení o další linku byl software upraven jak v části komunikace, tak konfi gurací a v prezentační části o nové funkcionality.

CSK poskytuje následující služby:

  • záznam dat z výroby (z výrobních stanic z různých linek),
  • poskytnutí dat výrobním stanicím,
  • identifi kace všech dílů, ze kterých je každý kompresor smontován,
  • identifi kace výrobních sérií a jednotlivých vyrobených kompresorů,
  • řešení chybových stavů, které mohou vzniknout v průběhu výroby,
  • kontrola výrobních dat,
  • změna typu výroby, doplnění dalších výrobních linek.

Nedílnou součástí dodaného softwaru je grafi cké rozhraní, které bylo vyvinuto podle požadavků zákazníka. Lze jej použít v řežimu readonly pro účely zobrazování výrobních informací na wallboardu, nebo v řežimu s ovládáním výrobní linky. CSK používá systém uživatelských rolí, lze tudíž defi novat uživatelské účty s nastavením příslušné uživatelské role.

Subdodavatelsky se společností AutoCont na tomto projektu pracovala společnost AutoCont Control Systems. Jejím úkolem byla dodávka komunikačních hardwarových komponent a konfi gurace celé technologické komunikace Profi bus mezi všemi výrobními stanicemi a CSK.

Used technologies

  • Microsoft .NET 3.5
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Windows Presentation Foudation
Do you want more information?