Visual History Archive Server Room for the Faculty of Mathematics and Physics, CUNI

Building an IT infrastructure for the visual history archive containing almost 52,000 audiovisual testimonies of Holocaust survivors and other witnesses filmed in 57 countries and 34 languages.

Customer profile

Implementation 2015

I přes časovou tíseň, díky zpožděnému startu projektu, který byl způsoben nedodržením plánovaného harmonogramu ze strany stavební společnosti, se podařilo společnosti AutoCont CZ a.s. dodržet nutné termíny dodání všech zařízení a zároveň zachovat požadovanou kvalitu.

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček

DrSc. vedoucí projektu

Initial situation and project goals

Vysoké školy v současné době kladou velký důraz na rozvojové a výzkumné aktivity a ani Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity (dále MFF UK) není výjimkou. Jedním ze zajímavých výzkumných projektů je vybudování Archivu vizuální historie, který obsahuje téměř 52 000 audiovizuálních svědectví natočených v 57 zemích a 34 jazycích. Tento archív vybudovala nadace Survivors of the Shoah Visual History Foundation, kterou v roce 1994 založil Steven Spielberg, jenž byl inspirován vlastními zkušenostmi z natáčení filmu Schindlerův seznam. Úkolem archivu je sbírat svědectví přeživších holocaustu a dalších pamětníků.

Úkolem MFF UK tedy bylo vybudovat další výpočetní uzel připojený k síti tohoto mezinárodního archivu tak, aby byl dostupný i pro Českou republiku. Pro tyto účely musela být postavena úplně nová serverovna, jejíž vybavení má mimo výše uvedeného sloužit i pro vzdělávání studentů a k realizaci dalších výzkumných aktivit.

Benefits

 • Zajištění plné dostupnosti celého mezinárodního archivu audiovizuálních dat, tedy více než 4PB dat, v ČR
 • Kooperace s vývojovým centrem v USA
 • Rozšíření infrastruktury MFF využitelné pro další oblasti výuky a výzkumu

Description of the solution

AutoCont se v rámci tohoto projektu stal partnerem pro technologické vybavení nové serverovny. Naše práce navazovala na dokončení stavby, kdy bylo nejprve nutné serverovnu vybavit strukturovanou kabeláží, zabudovat rackové skříně, chladící jednotky a následně propojit veškerou IT techniku.

Dodávka zařízení sestávala primárně z výpočetní techniky pro počítačovou lingvistiku, jejíž součástí bylo zálohovací zařízení pro depozitář jazykových dat a digitálního materiálu pro jazykový výzkum a výpočetní uzel pro vysoce náročné matematicko-statistické výpočty v oblasti modelování přirozeného jazyka. Tento výpočetní uzel je v současné době připojen k již existujícím uzlům sítě Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, který nabízí nástroje k nalezení celých relevantních svědectví z historie, ale i specifických segmentů v rámci jednotlivých svědectví, týkajících se dané oblasti zájmu.

Základem řešení je hierarchický storage system založený na produktech společnosti Oracle, konkrétně velkokapacitní pásková knihovna StorageTek SL3000 s high end páskovými mechanikami T10k, diskového pole Oracle FS1 Flash Storage System a serverů Oracle X5-2L, na kterých je provozován softwarový nástroj Oracle Storage Archive manager, kterým je celý hierarchický archívní systém řízen.

Serverovna byla pro potřeby daného projektu, flexibilitu konfigurací i minimální prostorové možnosti vybavena výpočetní, virtualizační a síťovou infrastrukturou postavenou také na technologiích Supermicro a HewlettPackard Enterprise. V rámci non IT technologií, tedy primárně racky a celý chladicí systém, byly dodány systémy od výrobce Rittal kvůli jejich vynikající kvalitě a dosavadním pozitivním zkušenostem s dodávaným zařízením. Součástí projektu byla i montáž, instalace a zprovoznění všech dodávaných zařízení, včetně zaškolení pracovníků MFF UK.

Used technologies

 • Oracle Storage Archive manager
 • Oracle pásková knihovna StorageTek SL3000
 • Oracle diskové pole FS1 Flash Storage System
 • Oracle servery X5-2L
 • Brocade fibre channel switch 6510
 • Supermicro servery
 • Hewlett-Packard Enterprise úložiště MSA2040, pásková knihovna MSL2024 a networking prvky
 • non IT technologie, dieselagregát, UPS
Do you want more information?