Cloudová varianta ESO9 v Českomoravská energetika s.r.o.

Informační systém ESO9 umožnil rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Celé řešení je provozováno na platformě v AC CLOUD.

Customer profile

Společnost Českomoravská energetika s. r. o. vznikla v roce 2015 s cílem vstoupit do energetických projektů. Hlavním objektem investičního zájmu jsou lokální distribuční soustavy elektřiny (LDS). Investice společnosti v současné době směřují jak do akvizic stávajících soustav a do jejich dalšího rozšiřování, tak i do výstavby nových LDS pro administrativní/ multifunkční objekty, průmyslové zóny i rezidenční projekty.

Implementation 2016

Českomoravská energetika s.r.o. je novým distributorem elektrické energie na trhu v České republice a jako člen skupiny UNICAPITAL máme ambice stát se lídrem alternativních distributorů. Jsme provozovatelem stávajících a investorem do nových distribučních území, na kterých vytváříme lokální distribuční soustavy (LDS). Při stanovování strategických plánů našich společností jsme došli k závěru, že efektivita řízení interních procesů je pro nás prioritou. Rozhodli jsme proto pro informační systém ESO9 provozovaný v prostředí AC CLOUDu. Takové řešení umožnilo rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Systém je zároveň připraven na další plynulý rozvoj a je schopen se efektivně přizpůsobit změnám jak na trhu s energiemi v ČR tak uvnitř našich společností. Implementací informačního systému ESO9 od společnosti AutoCont jsme zrychlili a zprůhlednili finanční procesy a především získali přesné a aktuální údaje pro řízení společnosti.

Tomáš Novák

Výkonný ředitel

Initial situation and project goals

Vedení Českomoravské energetiky se po založení společnosti rozhodlo pro investici do informačních technologií ve formě cloudových služeb. Důležitou součástí byl také informační systém, který by v krátké době dokázal nastartovat činnost firmy v oblastech účetnictví, financí a evidence zakázek. Záměrem bylo dosažení rychlého a komplexního zpracování důležitých informací o finančních a dalších tocích společnosti, aby bylo možné firmu na trhu s energiemi v České republice dále rozvíjet. V další fázi se předpokládal rozvoj směrem k napojení na standardizovaná rozhraní systémů pro přenos dat z energetického managementu a automatizaci fakturace.

Požadované řešení mělo zajistit jednotnost a přehlednost dat, on-line přístup k informacím, snadné vyhodnocení a v neposlední řadě také replikovatelnost řešení do dalších firem skupiny Unicapital Energy. V rámci projektu byly řešeny tyto hlavní oblasti: 

 • Finance a účetnictví,
 • evidence zakázek,
 • automatizace fakturace,
 • napojení na odpočtové systémy, řízení zakázek, projekt management.

Benefits

 • Zefektivnění a zvýšení produktivity práce
 • Úspora a snížení nákladů
 • Zrychlení zpracování celého obchodního případu
 • Zvýšení celkové konkurenceschopnosti zadavatele
 • Konzistence a relevance dat
 • Zvýšení ziskovosti a úrovně služeb
 • Zvýšení kvality finančního reportingu
 • Vyhodnocování dat
 • Vytvoření napojení na odpočtové systémy
 • Automatizace fakturace

Description of the solution

Společnost Českomoravská energetika s.r.o. implementací informačního systému získala silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Řešení obsahuje především ekonomické agendy a vyhodnocování obchodních případů, včetně výstupů pro manažerské vyhodnocování.

Vedení společnosti zvolilo možnost cloudové varianty ESO9 poskytované jako služba od společnosti AutoCont. Důvodem byla především rychlost implementace řešení a také významné snížení počáteční investice. Díky tomu odpadla starost o správu vlastních serverů a HW vybavení, zálohování a incident management v případě možného výskytu problémů SW či HW charakteru.

Integrace dat a informací v jednom systému umožnila minimalizaci a automatizaci úkonů každodenní běžné agendy. Centralizace dat také zjednodušila uživatelům přístup ke konkrétním informacím a u vybraných skupin pracovníků také k výsledkům jejich oddělení či celé organizace.

Páteří podnikového řešení ERP aplikace ESO9 je zejména oblast řízení zakázek a financí, která pomáhá sledovat a analyzovat obchodní informace. Součástí je i efektivnější správa hlavní knihy, závazků a pohledávek a dalších klíčových oblastí umožňující analyzovat data napříč společností. V oblasti financí byly požadavky směřovány především ke zrychlení a zprůhlednění procesů, ale i k jejich celkovému zefektivnění a podpoře finančního plánování v rámci různých časových horizontů. Vedení společnosti je tak schopno tvořit přesnější predikce a lépe rozhodovat o směřování společnosti.

Pro další fázi rozvoje je připraveno napojení ESO9 na distribuční systém. Realizace přenosu dat mezi těmito systémy umožní doplnit řešení i o automatizaci fakturace a sledování zákaznických plateb.

Provoz celého systému v AC CLOUDu a nativní vlastnosti ESO9 umožňující jednoduše vzdálený přístup uživatelů, doplňují pružnost celého systému při zachování bezpečnosti dat.

Navržené řešení do budoucna umožňuje snadnou a rychlou realizaci těchto i dalších rozvojových požadavků zákazníka a je tak připraveno na očekávaný růst a rozvoj společnosti.

Used technologies

 • ESO9
 • Microsoft SQL
 • Microsoft Windows Server
 • Stimulsoft
 • AC CLOUD
Do you want more information?