Důvěryhodné úložiště podnikových dokumentů v Třineckých železárnách

Vybudování důvěryhodného úložiště (DMS systému) zrychlilo a zefektivnilo přístup k podnikovým dokumentům a současně eliminuje uskladnění a oběh papírových dokumentů. Splnilo i požadavky legislativy i auditu.

Profil zákazníka

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. je pokračovatelem dlouhodobé tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku. Třinecká huť byla založena Těšínskou komorou arcivévody Karla Habsburského v roce 1839. Dnes je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. největší českou hutí s domácím kapitálem a také nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA STEEL a. s. Společně tvoří jedno z předních průmyslových uskupení v České republice.

Realizace 2015

Nově vybudované úložiště zrychlí a zefektivní přístup k podnikovým dokumentům. Velmi důležité je pro nás také to, že náš IT tým bude moci v budoucnu využít zkušeností z tohoto projektu pro řadu dalších podnikových agend.

Ing. Marian Rusina

Vedoucí odboru FI - Informatika a telekomunikace

Výchozí situace a cíle projektu

V roce 2013 se rozhodly Třinecké železárny vybudovat úložiště podnikových dokumentů (DMS systém). Protože se jednalo o rozsáhlý a komplexní projekt, byla jeho realizace rozložena do několika let. Záměrem Třineckých železáren bylo vybudovat úložiště dokumentů, které nebude svázané s konkrétním systémem, ale bude své funkce poskytovat nezávisle všem podnikovým aplikacím. IT tým Třineckých železáren nechtěl vytvářet pro své uživatele žádná nová prostředí s dalšími aplikacemi či hesly a chtěl mít možnost vlastního vývoje aplikací pro komunikaci s úložištěm prostřednictvím API rozhraní. V neposlední řadě bylo velmi důležité, aby byl archiv dokumentů důvěryhodný a vyhovoval požadavkům legislativy a auditu.

Co je důvěryhodný archiv?

Pro zajištění právní validity dokumentů z hlediska legislativy je potřeba vytvořit řadu technických a administračních předpokladů, které umožní zajistit splnění tří pilířů neměnnosti dokumentů zároveň: integrity, časového určení a odpovědnosti za obsah dokumentu. Tyto pilíře není možné splnit pouhým elektronicky podepsaným dokumentem, ale je potřeba zajistit, aby daný elektronický podpis (respektive certifi kát, na kterém je elektronický podpis založen) nebyl zpětně zneplatněn. Pro tyto účely se používá časové razítko a periodické podepisování tímto razítkem.

Přínosy

 • Eliminace oběhů a uskladnění papírových dokumentů
 • Důvěryhodné úložiště dokumentů splňující požadavky legislativy a auditu
 • Přímý přístup k dokumentům v úložišti ze všech podnikových aplikačních prostředí
 • Možnost využít řešení v řadě dalších agend vlastními silami zákazníka

Popis řešení

Realizací vybudování úložiště dokumentů pověřily Třinecké železárny společnost AutoCont. Na základě požadavků na řešení jsme vybrali jako základní stavební kámen budoucího úložiště produkt IBM FileNet Content Manager.

Naši specialisté dále navrhli doplnění tohoto DMS systému o konektory pro archivaci dokumentů z dalších systémů. Nabízený DMS systém má velké možnosti pro integraci s externími systémy, jakými jsou podpora pro servisně orientovanou architekturu (pomocí webových služeb), standardu CMIS nebo otevřeného Java či .Net API. Součástí nabízeného řešení je také modul Důvěryhodné úložiště, který umožní periodické podepisování dokumentů časovým razítkem pro splnění zákonných požadavků na validitu dokumentů.

Realizace projektu

Realizace projektu byla rozdělena do tří etap; součástí každé z nich bylo vytvoření cílového konceptu řešení, testování, workshopy a aktualizace technické dokumentace. V rámci pilotního provozu jsme poskytovali zákazníkovi konzultace na místě i vzdáleně a po jeho ukončení podporujeme řešení v rámci standardní smlouvy o podpoře.

V první etapě jsme na přelomu let 2013 a 2014 implementovali základní DMS systém FileNet do testovacího prostředí zákazníka. Na počátku roku 2014 proběhla druhá etapa projektu, v jejímž rámci jsme instalovali infrastrukturu včetně SAN pole pro nové testovací prostředí, implementovali konektor pro SAP a modul O2 Důvěryhodné úložiště. Dále následovala třetí etapa projektu, ve které jsme implementovali konektor pro Lotus Notes, dodali infrastrukturu včetně virtualizační vrstvy pro produkční prostředí a provedli migraci celého řešení do tohoto prostředí. V této etapě jsme také realizovali pilotní projekt pro agendu reklamací.

Použité technologie

 • IBM FileNet Content Manager
 • IBM Content Collector for SAP
 • IBM Content Collector for Email
 • O2 Důvěryhodné úložiště
 • VMware vSphere 5 Enterprise
 • IBM Storwize V3700
 • IBM x3650 M4
Chcete více informací?