Provoz systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu pro PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení. Získal tak technologicky kvalitní, bezpečné a ekonomické řešení a služby kombinující výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Profil zákazníka

Společnost PUMPA, a.s. je již 25 let významným dovozcem teplovodní a čerpací techniky a dalšího doplňkového sortimentu ze zahraničí. Mezi dodavatele patří významní výrobci čerpadel GRUNDFOS, KSB, WILO, FRANKLIN ELECTRIC,CALPEDA, ZENIT, SPERONI. Rozsah sortimentu dnes plně pokrývá požadavky širokého spektra zákazníků.

Realizace 2016

Obecně nelze konstatovat, že informační systém je dokončen. Nutné aktuální a potřebné rozvojové změny jsou vždy zapotřebí. My jsme s Microsoft Dynamics NAV mírně za počátkem nutné změny informačního systému, ale již nyní víme, že jsme se orientovali správným směrem a že náš nový systém bude expandovat s námi.

Stanislav Žilka

CIO

Výchozí situace a cíle projektu

Zákazník vyjádřil potřebu plně se soustředit na vlastní „core business“, což je podnikání v oblasti obchodu, montáže a servisu čerpadel a teplovodní techniky. Zajištění provozu informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení chtěl přenechat na IT partnerovi, který mu poskytne technologicky kvalitní, bezpečné a spolehlivé řešení, provozně a ekonomicky racionální, a to včetně adekvátních služeb.

Přínosy

 • Inovace informačního systému umožňuje společnosti efektivně realizovat své hodnototvorné procesy. Přenesení starostí s provozováním na dodavatele a dostupné manažerské výstupy dává prostor vedení společnosti soustředit se na další rozvoj podnikání.
 • Nový moderní informační systém pokryl a provázal procesy zákazníka od obchodu, přes logistiku a servis až po manažerské výstupy. Přispělo k tomu i využití mobilních zařízení a zavedení bezpapírové kanceláře.
 • Díky provozu v cloud prostředí odpadla zákazníkovi starost o provoz řešení a zároveň získal flexibilitu pro další růst.
 • Výstup projektu je zákazníkem vnímán jako strategický a nutný nástroj pro zajištění provozu a podkladů pro další optimalizaci a rozvoj podnikání.

Popis řešení

AUTOCONT navrhl hybridní scénář kombinující výhody cloud a lokální infrastruktury v bezešvém řešení, které naplňuje potřeby i finanční očekávání zákazníka. Konkrétně se jedná o propojení AC Cloud, lokální infrastruktury a Office 365 prostředí. Využití mobilních zařízení, bezpapírový oběh dokumentů a schvalování přináší významnou změnu ve spolupráci a moderní způsob práce v organizaci, která patří do segmentu menších a středních firem na českém trhu.

Implementace moderního systému Microsoft Dynamics NAV v cloudu pomáhá provázat obchodní, logistické a servisní procesy společnosti s důrazem na maximální efektivitu práce. V praxi to zahrnovalo např. přechod na plně bezpapírový oběh dokumentů v SharePoint a jejich schvalování, použití mobilní aplikace Dynamics NAV pro zrychlení a snížení chybovosti skladových operací, automatizaci řízení průběhu servisních zakázek nebo automatizovanou fakturaci. Součástí řešení jsou i Business Intelligence nástroje pro podporu manažerského vyhodnocování dat a řízení společnosti.

Základem řešení je komplexní podnikový systém Microsoft Dynamics NAV. K implementovaným funkcím patří mezi jinými:

 • Servis - optimalizace servisních procesů, automatická změna stavu servisní zakázky na načtení pohybu předmětu servisu v rámci opravy
 • Provázanost servisního oddělení s obchodním oddělením, která umožňuje zrychlit a zpřehlednit evidenci požadavků zákazníků na přizpůsobení produktů jejich potřebám
 • Sklad - využití mobilních zařízení zrychluje práci skladníků a tím i obsloužení zákazníků, kteří přichází na prodejnu. Veškeré potřebné doklady jsou k dispozici skladníkům v mobilním zařízení. Je tak snížena chybovost při expedici a příjmu zboží.
 • Fakturace - dle přednastavených parametrů probíhá fakturace ihned po vyskladnění zboží, automaticky bez zásahu uživatele. Dochází tak ke zrychlení obsloužení zákazníka, odpadá vyzvedávání faktury v kanceláři.
 • Pohledávky - v oboru působení zákazníka je důležitá evidence pohledávek, včetně souvisejících dokumentů
 • Bezpapírový oběh dokumentů a jejich schvalování s využitím Microsoft SharePoint
 • Manažerské výstupy

Celá implementace využívá prostředí AC CLOUD (AzurePack), které je zároveň propojené s lokálním prostředím (Active Directory) a je provázána s vybranými službami Office365, které zákazníkovi řeší další potřeby a agendy (firemní pošta, komunikace, úložiště dokumentů …) maximálně ekonomickým a efektivním způsobem. Do všech systémů, jak lokálně, tak i AC Cloud a O365 se uživatelé autentizují pomocí jednoho jména a hesla. AutoCont se stará i o další provoz koncových zařízení a poskytuje zákazníkovi IT jako službu, čímž byly značně sníženy nároky na správu IT ze strany zákazníka.

V rámci projektu se podařilo účelně provázat a využít synergii produktů podnikové platformy Microsoft, konkrétně Microsoft Dynamics NAV 2015, Office 365, Business Intelligence na bázi Microsoft SQL Serveru, Microsoft SharePoint. Podařilo se účelně využít nové možnosti Microsoft Dynamics NAV, kterou je plnohodnotná práce z mobilních zařízení. Zejména pracovníci skladu a servisu využívají mobilní čtečky a tablety pro rychlejší a efektivnější práci. Informační systém je navíc pro pohodlí zákazníka provozováno v prostředí AC CLOUD na bázi technologie Microsoft Azure.

Bližší informace k tomuto produktu i dalším nabízeným řešením naleznete na produktovém webu AC Dynamics365.

Použité technologie

 • Microsoft Dynamics NAV 2015
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft Office365
 • Prostředí AC CLOUD
Chcete více informací?